Video: Noah Agemo Regi: TRANS94 Track info: Text: Erik Lundin Producerad av: Mats Norman Copyright by TRANS94

Av alla svenska högtider som vi, av olika anledningar och med olika grader av stolthet firar, är midsommar den högtid jag bekantat mig minst med. Kanske hade det att göra med att majoriteten av mina föräldrars vänner inte själva firade det? Eller att varken mina morföräldrar eller mina föräldrar drack alkohol och inte gillade den formen av stök, som ofta förknippas med ett riktigt stadigt, svenskt, traditionellt midsommarfirande?

Tanken föddes kring hur vi svenskar, som inte traditionsenligt firat midsommar under uppväxten, skulle tolka firandet. Vi är ju svenskar, uppvuxna här men med rötter från jordens alla hörn. Man är jävligt trött på att vara den som ständigt måste förstå och anpassa sig. Är våra traditioner inte lika viktiga för att dom tagit sig hit via luften, havet, eller genom promenaden långt senare? Hur hade ett knytkalas sett ut om vi tog med oss all den mat (under det stereotypiskt exotiska hemlandsmottot från den där pizza-reklamen: ”extra allt!”) vi förknippar med traditionerna i vårt Sverige? Nästan som ett ställningstagande mot alla de gånger man fick vänta på rummet när ens svenska vänner skulle äta middag. Än viktigare, om hur länge dyker 2000-talets version av den försvenskade kåldolmen upp som en given gäst på midsommarens långbord?

För att gestalta hur det firandet skulle sett ut, valdes endast ‘Third Culture Kids’ ut till videon till Haffla. Rasifierade svenskar, eller third culture kids, innebär i det här fallet människor som vuxit upp i det svenska samhället (ofta, men inte uteslutande, i förorter) och dess kultur, parallellt med föräldrarnas och därmed skapat en tredje. En kultur, som i grunden är en blandning av den svenska och föräldrarnas, men som p.g.a. känslan av att inte riktigt passa in i någondera, resulterat i en helt unik kultur.

TCK finns över hela världen och i de västeuropeiska storstadsförorterna, har dom många gemensamma erfarenheter och en stor förståelse för varandra, oavsett i vilket land de vuxit upp.

Som en third culture kid och medverkande i den nyligen utgivna boken med samma namn, kändes det naturligt att min låt Haffla fick en video med ett koncept där traditioner möts, krockar, går sönder och därigenom föder något nytt. En tradition är endast ett steg på en oändlig resa.

Med det sagt är det min önskan att leva tills dagen då innehållet i videon tappat förmågan att höja ögonbryn eller väcka frågor. Detta eftersom en video där människor, som även identifierar sig som svenskar, firar midsommar inte är särskilt kontroversiell.”

 

Lämna en kommentar

Kommentarer