”Ok.
Bli behagad, förfasad, golvad eller lyft.
Nytt tung-gung ute nu!” – Liisa Kivikas

Lämna en kommentar

Kommentarer