Lynx Pictures
Director: Jonas Andréen
Story: Isabel Sandblom, Jonas Andréen
Cinematography: Joakim S. Hammond, Niklas Lärka
Actors: Joakim Lagerqvist, Jenna Nurmi
Set Designer: Malin Simonsson
Illustrations: Björn Rydén
Post-Production: Niklas Lärka, Jonas Andréen

http://www.lynxpictures.se
http://www.bjornryden.com
http://www.glitch.se

Lämna en kommentar

Kommentarer