Om Urkult

Urkult är en folkfest för alla. En mötesplats och en inspirationskälla.

Under tre dagar första helgen i augusti kommer människor, musik och kultur från olika delar av världen till Näsåker, byn belägen vid den ståtliga Nämforsen i Ångermanälven. Förutom konserter på flera olika scener består programmet även av aktiviteter som barnteater, kurser, verkstäder och poesi. Hantverk och ekologisk mat är andra stående inslag på Urkult. I hjärtat av Näsåkers gamla festplats, som agerar festivalområde under Urkult, sänker sig en naturlig amfiteater i marken som inramas av de tallbevuxna nipkanter som är så karaktäristiska för landskapet utmed Ångermanälven. Urkult invigs med Eldnatten – en varje år unik föreställning ofta med inslag av flera olika slags konstformer såsom trummor, sång, dans och eld. Missa inte detta!

Urkult arbetar utifrån tre grundelement: det lokala perspektivet, det internationella perspektivet och miljöperspektivet.

Det lokala perspektivet

Grunden är naturligtvis det lokala engagemanget, där genomförandet baseras på alla frivilliga insatser. I största möjliga mån införskaffas byggnads- och annat material lokalt. Urkult försöker även att inspirera och stödja festivalens matserveringar att köpa sina råvaror lokalt av ekologiska odlare i så lång utsträckning det går.

Det internationella perspektivet

Möten mellan kulturer ger oss möjligheter till fantastiska upplevelser och bidrar till att människor skapar förståelse för varandra. Festivalens musikaliska prägel har tydliga rötter i det internationella perspektivet, musik från olika delar av världen blandas, traditionellt möter modernt osv. Om du tittar närmare hittar du även att detta perspektiv lämnar avtryck på andra av festivalens beståndsdelar såsom kursutbud, matserveringar och föreläsningar.

Miljöperspektivet

Sist men inte minst har vi valt att försöka genomföra festivalen så miljövänligt som möjligt. Detta arbete är en ständig process och utvecklas för varje år. På festivalområdet serveras enbart ekologisk mat. Det mesta av avfallet komposteras på plats eller återvinns på bästa sätt. De permanenta toaletterna kompletteras med urinseparering. I övrigt försöker vi använda så miljövänliga material som våra kunskaper och resurser tillåter. Vi arbetar också för att ljudvolymen ska hållas på en rimlig nivå.


 

På Urkult vill vi att det ska märkas att barnen är viktiga. På hembygdsgården, i cirkustältet, får barnen huvudrollen. Kurser i akrobatik, cirkus och slöjd varvas med teater och föreställningar som i huvudsak riktar sig till barn. Att Urkult har blivit känd för att vara en bra plats för barnfamiljer och gamla tror vi även grundar sig i den välkomnande och trygga atmosfär som kommit att genomsyra hela festivalen. Denna atmosfär fortsätter att vara en viktig grundsten i Urkult.

 

Vårt mål är att hålla kostnaderna för biljetter och mat så låga som möjligt. Vi är en ideell organisation, med många eldsjälar som varje år ger av sin tid och energi under arbetet med Urkult. Eventuella vinster återinvesteras för att göra nästa års festival ännu bättre. Har du tips eller idéer, innan, under eller efter festivalen, kontakta oss gärna. Vi är öppna för förslag som kan göra festivalen ännu bättre!


 

Kontakt:

Har du allmänna frågor kring festivalen, hör av dig till
kontoret[at]urkult.se

Är du musiker, bokningsagent eller vill önska band
musik[at]urkult.se

För frågor om boende och logi
logi[at]urkult.se

Vill du sälja mat på festivalen?
mat[at]urkult.se

Håller du på med hantverk eller försäljning marknaden[at]urkult.se

Representerar du en solidaritetsorganisation
solidaritetstorget[at]urkult.se

Vid frågor som rör press eller ackreditering
press[at]urkult.se

Telefon
0622–107 89

Adress
Urkult, Lärkvägen 1, 880 30 Näsåke

 

 

Lämna en kommentar

Kommentarer