Musikvideo av: Henrik Sandberg
Musik: Street scrolls & Pancho
Text/rap: Sabotage

Lämna en kommentar

Kommentarer